Da li ste rotarijanac?    BITNO:

    Revijalna vožnja - kotizacija 700din - uključuje majicu i voduRevijalna vožnja - bez kotizacije, majice i pićaPoligon - Bez kotizacije - broj učesnika je ograničenSpora trka - Bez kotizacija - broj učesnika je ograničen

    Revijalna vožnja - kotizacija 700din - uključuje majicu i voduRevijalna vožnja - bez kotizacije, majice i pića