Rotari klub “Pančevo – Mihajlo Pupin” održala se dana 18. septembra 2021. godine.

Program održane Biciklijade 03

11.00h – Okupljanje u parku Barutana
12.00h – Početak revijalne vožnje kroz grad
13.00h – Takmičenje u poligonu i najsporija trka
14.00h – Biciklističke akrobacije

Nagrade su dodeljene najboljim takmičarima na poligonu i najsporijoj trci.


Organizacioni odbor Rotari klub “Pančevo – Mihajlo Pupin”