Planirani termin Biciklijade 04 u organizaciji Rotari kluba “Pančevo – Mihajlo Pupin” je subota 24. septembar 2022. godine.

11h – početak okupljanja biciklijsta
12h – revijalna vožnja
13h – poligon i najsporija trka
14h – ekstremni sportovi i akrobacije

Organizacioni odbor Rotari klub “Pančevo – Mihajlo Pupin”