Planirani termin Biciklijade 04 u organizaciji Rotari kluba “Pančevo – Mihajlo Pupin” je subota 17. septembar 2022. godine.

Više informacija biće objavljeno uskoro.

Organizacioni odbor Rotari klub “Pančevo – Mihajlo Pupin”