Ovo je trasa Biciklijade 03. Ona predviđa vožnju ulicama i biciklističkim stazama u ukupnoj dužini 7.2 kilometara.


Za učešće u Biciklijadi 03 ožete se odmah prijaviti ovde.