Ovo je planirana trasa Biciklijade 04. Ukupna dužina je oko 8km.
Početak i kraj vožnje su u parku “Barutana”.